Ξένες γλώσσες για όλους!

Προσφέρουμε προγράμματα διδασκαλίας ξένων γλωσσών για παιδιά που ξεκινούν τα πρώτα τους βήματα εκμάθησης, για φοιτητές και ενήλικες που σχεδιάζουν το μέλλον τους, καθώς και για επαγγελματίες.

Αγγλικά

ΠτυχίοΤμήμαΚαθηγητές
Junior Α

Στο πρώτο έτος, οι μικροί μαθητές μαθαίνουν τις βασικές δομές της γλώσσας. Συνειδητοποιούν αν και πόσες λέξεις της αγγλικής γλώσσας ήδη ξέρουν, μαθαίνουν και χρησιμοποιούν το αγγλικό αλφάβητο, τους πρώτους αριθμούς, απλούς χαιρετισμούς και βασικές οδηγίες χρήσιμες στην τάξη.

Mrs Popi
Stars 1
Junior Β

Στο δεύτερο έτος, επαναλαμβάνεται και εδραιώνεται η παλιά γνώση, σε επίπεδο λεξιλογίου, γραμματικής αλλά και προφορικής έκφρασης. Επίσης, εισάγονται νέες γραμματικές δομές και κανόνες.

Mrs Penny
Stars 2
A Senior

Στη χρονιά αυτή οι μαθητές εισέρχονται στο πρώτο επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας εδραιώνοντας την ήδη υπάρχουσα γνώση.


Mrs Popi
Beginners
B Senior

Οι σπουδαστές διδάσκονται το μεγαλύτερο μέρος της γραμματικής και εμπλουτίζουν σημαντικά το λεξιλόγιο τους.

Mrs Penny
Elementary
C Senior

Οι σπουδαστές εξασκούνται στην κατανόηση κειμένων καθώς και στην παραγωγή γραπτού λόγου.

Mrs Penny
Basic
D Senior

Ολοκληρώνοντας οι σπουδαστές τα μαθήματα του πρώτου επιπέδου, μπορούν να χρησιμοποιούν τα αγγλικά στην καθημερινή τους ζωή και έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα για τα επόμενα επίπεδα.

Mrs Popi
Pre - Lower
E Level

Στο επίπεδο αυτό στόχος είναι να διαπιστωθούν τυχόν ελλείψεις και να καλυφθούν. Ενισχύεται η γνώση γραμματικής και εμπλουτίζεται το λεξιλόγιο, και οι μαθητές μπορούν να δώσουν με επιτυχία για το πτυχίο Pre-Lower που αντιστοιχεί στο επίπεδο Β1 του ευρωπαικού πλαισίου αναφοράς.

Mrs Penny
Lower
B2 Level

Η εκμάθηση προσανατολίζεται στη βελτίωση και τελειοποίηση της ικανότητας των μαθητών να διαβάζουν και να κατανοούν κείμενα, να παράγουν σύνθετο γραπτό λόγο και να επικοινωνούν προφορικά. Είναι η χρονιά προετοιμασίας για το Lower, δίπλωμα ορόσημο, επιπέδου Β2.

Mrs Penny
Advanced
C1 Level

Ένα βήμα πρίν από την προετοιμασία για το Proficiency, οι σπουδαστές τελοιοποιούν και εμπλουτίζουν το λεξιλόγιο τους, με προσανατολισμό στο υλικό και τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων ώστε να υπάρχει η απαραίτητη εξοικίωση.

Mrs Penny
Proficiency
C2 Level

Η προετοιμασία για το Proficiency διαρκεί ενάμιση με δύο χρόνια ανάλογα με το επίπεδο του κάθε σπουδαστή. Στόχος είναι οι σπουδαστές να συμμετέχουν ενεργά στη τάξη, να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιο τους και να επικοινωνούν άρτια τόσο σε γραπτό όσο και σε προφορικό επίπεδο. Με ολιγομελή τμήματα και με την μεθοδολογία μας η επιτυχία στις εξετάσεις proficiency είναι δεδομένη!

Mrs Penny

Γαλλικά

Mme Taktikou

ΠτυχίοΤμήμα
Cours Preparatoire
Cours 1
Delf A1
Cours 2
Delf A2
Cours 3
Delf B1 | Sorbonne B1
Cours 4
Dalf B2 | Sorbonne B2
Cours 5
Dalf C1 | Sorbonne I-C1
Cours 6
Dalf C2 | Sorbonne II-C2
Cours 7

Γερμανικά

Frau Alexandra

ΠτυχίοΤμήμα
Zertifikat A1
Stuffe A1
Zertifikat A2
Stuffe A2
Stuffe B1.1
Zertifikat B1
Stuffe B1.2
Zertifikat B2
Stuffe B2
Zertifikat C1
Stuffe C1
Zertifikat C2
Stuffe C2

Θέλετε να μάθετε μια ξένη γλώσσα σωστά;
Ξεκινήστε τώρα!